Serveis socials bàsics

Ubicació: pl. de Don Miquel de Clariana, 3

 

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. Garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i amb els seus àmbits relacionals més propers (àmbit familiar i social).

 

Serveis bàsics d’atenció social

Els serveis bàsics d’atenció social són el conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrats per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-11). Un equip de professionals ofereix atenció i ajuda a persones i famílies en risc d’exclusió social per millorar-ne la qualitat de vida. També informa de les prestacions a les quals poden accedir i dels tràmits a seguir. Algunes situacions de vulnerabilitat són:

-       Discapacitat física, intel·lectual o sensorial

-       Malalties mentals i malalties cròniques

-       Manca d’habitatge o  desestructuració familiar.

-       Drogodependències i altres addiccions

-       Violència i delinqüència juvenils

-       Dependència

-       Violència masclista i familiar

-       Discriminació o pobresa

-       Exclusió i urgència social

 

Dins d’aquests serveis es porten a terme diferents programes, com ara:

 

a) Prestació i ajuts de suport a la infància i famílies. El servei bàsic d’atenció social atén els infants i les seves famílies, per cobrir-ne les necessitats bàsiques. Als infants i als joves se’ls ofereixen: ajuts per a l’escola bressol, ajuts per a l’alimentació i reducció del cost del casal d’estiu. També es dóna suport i orientació a les famílies mitjançant:

o   Grups de pares i mares de suport a l’educació dels fills i filles

o   Suport i orientació individual i personalitzat

o   Suport als centres escolars i a les famílies, mitjançant la figura dels educadors socials, referents dels centres escolars

o   Seguiment i treball en casos d’absentisme escolar

o   Suport i orientació a joves sense formació ni feina i/o joves nouvinguts.

b) Atenció a la infància i adolescència en risc. Un equip de professionals atén els infants i els adolescents que es troben en un ambient sociofamiliar que incideix negativament en la seva personalitat i en dificulta el desenvolupament físic i/o emocional. L’objectiu del servei és orientar, avaluar i diagnosticar els infants i els adolescents amb alt risc social i fer-ne el seguiment. També ajuda les famílies a millorar la relació amb els seus fills i filles i la seva atenció.

 

c) Prevenció i atenció a les drogodependències i conductes de risc (Departament de Salut). En el cas de la ciutat de Vic, els serveis o els recursos en relació amb la prevenció i atenció a les drogodependències i conductes de risc són:

o   Programa PASA (Alternativa Educativa a la Sanció Administrativa). S’ofereix atenció i seguiment a menors multats per consums o tinença de drogues, amb la finalitat que sigui substituït pel pagament de l’import de la multa.

o   Tallers de prevenció als centres escolars

o   Orientació i assessorament a joves i famílies

o   Protocol de detecció i actuació en casos de consum de drogues als centres educatius de secundària.

d) Atenció a la violència domèstica i masclista. El servei bàsic d'atenció social ofereix un suport intensiu a les dones que han patit una situació de violència, un suport individualitzat per a tots els membres de la família i, si s'escau, es tramiten els recursos següents: 

Acolliment temporal per a dones en situació de violència. Consisteix en una estada temporal en un allotjament comunitari o individual per a dones soles o amb fills que han de marxar del seu domicili per problemes de violència de gènere o domèstica. Si és necessari es tramita la denúncia per maltractament.

Teleassistència. És un servei de de teleassistència mòbil que ofereix una resposta ràpida, les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc, a víctimes de violència de gènere. Està basat en un sistema de telefonia mòbil  i telelocalització.

e) Nadal al Sucre. Es promouen activitats per als infants durant els dies de Nadal (jocs, manualitats...)

f) Promoció de l’envelliment actiu. El servei de promoció de l’envelliment actiu té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i d’afavorir-ne la participació en activitats del municipi. Inclou activitats d’animació sociocultural i dinamització:

o   Cursos de memòria i/o de psicomotricitat als diferents centres cívics i casals de la gent gran de la ciutat

o   Celebracions puntuals. Dia Internacional de la Gent Gran (caminada) i Festa de Primavera.

g) Suport a les persones cuidadores no professionals. S’ofereixen dos tipus d’activitats per a cuidadors i cuidadores no professionals de persones amb dependència:

o   Tallers de formació. És una formació bàsica adaptada a les necessitats del cuidador o cuidadora i de la persona dependent i el seu entorn.

o   Grups de suport sociemocional. Les activitats es programen segons la demanda.

h) Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest programa té com a objectiu facilitar el transport de les persones que superen el barem de mobilitat reduïda i donar suport a les persones que resten pendents de la resolució definitiva del barem de mobilitat.

i) Prestacions econòmiques d’urgència social. El Departament dóna suport a les persones i a les famílies amb més necessitats econòmiques a través de prestacions econòmiques puntuals per a despeses urgents i bàsiques (alimentació, subministraments, arranjament d’habitatges i/o allotjament). Però, alhora, els informa d’altres ajudes i/o prestacions, gestionades per altres administracions (com la Generalitat de Catalunya) o diferents entitats socials del territori català, i les tramita.

j) Xarxa alimentària (magatzem solidari, entre altres). La xarxa alimentària és formada per diferents dispositius alimentaris, que conjuntament cobreixen les necessitats d’alimentació de diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

 

        A continuació, s’explica breument els diferents  dispositius de la xarxa que depenen directament o indirectament de l’Ajuntament de Vic:

      dispositiu

breu definició

entitats referents

MAGATZEM SOLIDARI

Magatzem de distribució d’aliments per a les persones que tenen una situació econòmica precària

Ajuntament de Vic

Càritas Arxiprestal de Vic

Creu Roja d'Osona

MENJADORS SOCIALS

Serveis que proporcionen àpats elaborats i un entorn socialitzador, de forma temporal, a persones amb greus necessitats socials de subsistència

El Tupí

AJUTS A MENJADORS ESCOLARS

Ajuts econòmics dirigits a reduir el cost del menjador escolar a les famílies amb més dificultats econòmiques i alimentàries

Consell Comarcal d’Osona (Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

Ajuntament de Vic

Creu Roja d'Osona

 

k) Participació ciutadana en temes socials (consells de participació). S’organitzen trobades en què les entitats poden debatre i consultar aspectes relacionats amb els serveis socials. L’objectiu és fomentar la participació ciutadana amb entitats, associacions i proveïdors que treballen pel benestar de les persones. Inclou els consells municipals següents: consell local en serveis social i consell local de la gent gran.

l) Servei de suport a les entitats i associacions amb finalitats socials. En el cas de les entitats locals, des del Departament de Benestar i Família se’ls ofereix la informació i el suport necessari per al seu funcionament, sense cap cost econòmic: informació de convocatòries i vies de finançament, ajut en la gestió associativa i assessorament per desenvolupar projectes socials.

 

 

ENLLAÇ: Benestar i família

Accions del document

  • IMPULSVIC
  • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
  • CREACCIÓ
  • VIALNET
  • RASESVIC
  • VICVERD
  • MINSVIC

Carregant...